!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Mandeln

G3 gruppen (gård, grovsoprum & garage)

G3 gruppen: gården, grovsoprummet och garaget

 

Tillsammans med Brf Sjölejonet äger vi gemensamt gården, grovsoprummet och garaget i en gemensamhetsanläggning.

 

G3 gruppen är den grupp som förvaltar gemensamhetsanläggningen. Gruppen består av mellan fyra och sex ledamöter, två eller tre från vardera föreningen. Brf Mandelns representanter är: 

Per Lindroos, Nackagatan 29 tel 070 4911978

Boje Hultman, Tegelviksgatan 47, tel  072 2349048 

Jan Bengtsson Tegelviksgatan 49, tel 070-9457567

Gruppen träffas en gång i månaden, oftast måndagskvällen före Brf Mandelns styrelsemöte. Har du frågor som direkt berör något av dessa tre områden, kan du kontakta någon av ledamöterna direkt eller via vår gemensamma mejl: styrelsen@mandeln.se