!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Mandeln

G3 gruppen (gård, grovsoprum & garage)

G3 gruppen: gården, grovsoprummet och garaget

 

Tillsammans med Brf Sjölejonet äger vi gemensamt gården, grovsoprummet och garaget i en gemensamhetsanläggning.

G3 gruppen har enats om en gemensam policy vad gäller parkering på gården. Se nedan  trafikpolicy under dokument.

 

G3 gruppen är den grupp som förvaltar gemensamhetsanläggningen. Gruppen består av mellan fyra och sex ledamöter, två eller tre från vardera föreningen. Brf Mandelns representanter är: 

Per Lindroos, Nackagatan 29 tel 070 4911978

Boje Hultman, Tegelviksgatan 47, tel  072 2349048 

Jan Bengtsson Tegelviksgatan 49, tel 070-9457567

Gruppen träffas en gång i månaden, oftast måndagskvällen före Brf Mandelns styrelsemöte. Har du frågor som direkt berör något av dessa tre områden, kan du kontakta någon av ledamöterna direkt eller via vår gemensamma mejl: styrelsen@mandeln.se

Dokument

Trafikpolicy för gården_2.pdf 2018-10-24