!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Mandeln

Information från styrelsen

Information september 2018


Markiser

Styrelsen har sett över möjligheterna att installera terrassmarkiser på ställen där infästningar är säkra ut byggnadsteknisk synpunkt. En markispolicy har därmed fastställts där förutsättningar och krav på installation, underhåll mm. framgår. Markispolicyn går att finna i sin helhet under ”För medlemmar” på hemsidan.

 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Kontrollen gjordes i juni och nu pågår offertutvärderingar och förhandlingar om åtgärdsprogrammet. Räkna med att åtgärder kommer att vidtagas under hösten. Entreprenören kommer därmed att behöva åtkomst till lägenheterna (tänk på att vi debiteras extra om entreprenören inte får åtkomst till lägenheten). Mer information kommer till berörda lägenheter då tiden närmar sig.

 

Trafiken på gården

Tillsammans med Brf Sjölejonet ses fordonspolicyn på gården över med mål att minimera trafiken till den allra nödvändigaste för ökad säkerhet och accessmöjligheter för räddningsfordon.

Hemsidan

Hemsidan och kommunikationskanalerna är eftersatta och ett arbete har påbörjats för att förbättra dessa. Om någon är intresserad och har möjlighet att aktivt deltaga i arbetet så kontakta Malin Elmell i styrelsen.

 

Ombyggnader och förändringar i lägenheter

Det är oftast inga hinder att utföra förändringar i lägenhet om de utförs på ett korrekt sätt.

I syfte att skydda medlemmarna och föreningen från felaktigt utförda åtgärder har styrelsen beslutat om att införa rutiner och regler för prövning av åtgärder som utförs av bostadsrättshavare i lägenhet. Förutom godkännande av åtgärder ställer styrelsen krav på dokumentation på utförda åtgärder. Denna dokumentation tillsammans med prövningen lagras i ett lägenhetsregister. Läs mer under ”För medlemmar” på hemsidan där rutiner och krav på information / dokumentation mm framgår. Kontaktperson Peter Olsson

 

Rengöring av fasadplåtar

Offerter har tagits in för tvätt av fasadplåtar. Dessa visar sig vara mycket kostsamma.

Många bostadsrättshavare har själva tillsett att plåtarna under fönster har rengjorts och styrelsen önskar att så många som möjligt fortsätter att göra detta för att hålla nere allmänna kostnader. De som inte har möjlighet får anlita städhjälp och nyttja rut-avdrag. Mot uppvisande av faktura erhålls resterande utgifter via Storholmen. Anslag med detaljer kommer att sättas upp i portarna.

 

Spolning av avlopp

Avloppsteknik Svenska AB har kontrakterats för spolning av avloppsstammarna (från vattenlås i resp. kök, våtrum etc. till fastighetens serviceledning). I höst kommer första spolningen att ske och med en efterföljande spolning om fem år. Avisering och detaljer kommer så snart arbetet är planerat (tänk på att vi debiteras extra om entreprenören inte får åtkomst till lägenheten).

 

Vattenskador

Tyvärr så inträffar det då och då vattenskador. Skadorna är av olika karaktär men tyvärr så är det fortsatt problem bakom toaletterna. Om du upptäcker läckage tillse att vattnet stängs av så snabbt som möjligt, antingen via Ballofix i lägenhet eller genom att dagtid kontakta Storholmen eller jourtid kontakta förslagsvis Dygnet runt service Fastighetsjuor AB tel. 08- 187000.

 

Cyklar i cykelförråd

Det är åter dags att sanera i våra cykelförråd. Före 31 oktober skall cyklar vara märkta.

Detaljer anslås i cykelrummen. OBS! Även ni som inte har cyklar behöver kvittera på lista i trappuppgångens cykelrum för att undvika att misstag begås. Kontaktpersoner är Kim Wetterlind och Annika Rosing.

 

// Styrelse 2018-09-18 


Nytt bokningssystem till tvättstugorna

Du kan numera boka tid till tvättstugorna vid den fysiska bokningsstationen i tvättstugan på Tegelviksgatan 49 eller via:

http://www.boenderegistret.se/bv/

För mer information se sidan Boka tid (endast medlemmar).

/Styrelsen 2017-11-06

 

Elbilsladdning i garaget

Laddprojektet (möjlighet till elbilsladdning i garaget) godkänt genom årsstämmobeslut, är nu avslutat och 12 st så kallade laddboxar har installerats i närhet till vår elcentral för att på det mest kostnadseffektiva sättet genomföra detta projekt. Projektet har genomförts tillsammans med BRF Sjölejonet och vi har fått stöd med 50% av investeringen från Klimatklivet. Vi hoppas, att i bästa samförstånd, kunna omfördela dessa platser till garageplatsinnehavare som väljer att investera i en elbil/laddhybrid.

Rent praktiskt innebär detta att man kan komma att behöva byta garageplats. Val av ny plats och bytestidpunkt kommer att ske i samråd med den berörda hyresgästen. Beslut om ny platstilldelning fattas av styrelsen. Det bör betonas att befintligt kösystem kommer användas även för dessa laddplatser.

Är du intresserad så kontakta Styrelsen. Styrelsen kommer identifiera likartad plats och initiera ett byte. Byte av garageplats kommer innebära ett nytt hyresavtal för båda berörda garagehyresgäster. För hyresgäster som inte berörs av ett byte behövs ingen omförhandling av hyresavtal ske.

Har du frågor så hör av dig till styrelsen.

/Styrelsen, 2017-10-11

 

 

Terrasserna på plan 4 (TVG 47 & 49)

Reparationen av terrasserna på Tegelviksgatan 47 och 49 är nu avslutad, men vi måste nu höja räcket av säkerhetsskäl. Styrelsen har beslutat att ta in offerter.

Terrasserna kommer att vara låsta tills vidare.

Såväl motionär som styrelse har insett att det inte är möjligt att bygga nya lägenheter, men det finns ju andra alternativ. För att komma vidare med idéer har styrelsen beslutat att bilda en arbetsgrupp bestående av motionären, representanter från båda berörda trapphusen, en från styrelsen samt även övriga intresserade.

Terrassgruppen har träffats 3 gånger och styrelsen har uppmanat gruppem att komma med ett förslag till kommande  årsstämma. 

Vid frågor kontakta  Boje Hultman. 
Tel. 072-234 90 48
Mail: boje@dagerhultman.se

Bygg- och relations-ritningar

Styrelsen har låtit digitalisera ritningarna på fastigheterna i BRF Mandeln. Se till vänster "För medlemmar / Ritningar".