!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Mandeln

Nyheter

Påminnelse att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen är välkomna  att träffa styrelsen mellan 18:00-18:30 varje gång det är styrelsemöte.  Datumen och  lokal hittar du under fliken "styrelsen".

Meddela via mail i förväg så vi vet att ni kommer och om det är någon särskild fråga ni vill avhandla, mail styrelsen@mandeln.se

 


Nytt bokningssystem till tvättstugorna

Du kan numera boka tid till tvättstugorna vid den fysiska bokningsstationen i tvättstugan på Tegelviksgatan 49 eller via:

http://www.boenderegistret.se/bv/

För mer information se sidan Boka tid (endast medlemmar).

/Styrelsen 2017-11-06

 

Elbilsladdning i garaget

Laddprojektet (möjlighet till elbilsladdning i garaget) godkänt genom årsstämmobeslut, är nu avslutat och 12 st så kallade laddboxar har installerats i närhet till vår elcentral för att på det mest kostnadseffektiva sättet genomföra detta projekt. Projektet har genomförts tillsammans med BRF Sjölejonet och vi har fått stöd med 50% av investeringen från Klimatklivet. Vi hoppas, att i bästa samförstånd, kunna omfördela dessa platser till garageplatsinnehavare som väljer att investera i en elbil/laddhybrid.

Rent praktiskt innebär detta att man kan komma att behöva byta garageplats. Val av ny plats och bytestidpunkt kommer att ske i samråd med den berörda hyresgästen. Beslut om ny platstilldelning fattas av styrelsen. Det bör betonas att befintligt kösystem kommer användas även för dessa laddplatser.

Är du intresserad så kontakta Styrelsen. Styrelsen kommer identifiera likartad plats och initiera ett byte. Byte av garageplats kommer innebära ett nytt hyresavtal för båda berörda garagehyresgäster. För hyresgäster som inte berörs av ett byte behövs ingen omförhandling av hyresavtal ske.

Har du frågor så hör av dig till styrelsen.

/Styrelsen, 2017-10-11

 

 

Terrasserna på plan 4 (TVG 47 & 49)

Reparationen av terrasserna på Tegelviksgatan 47 och 49 är nu avslutad, men vi måste nu höja räcket av säkerhetsskäl. Styrelsen har beslutat att ta in offerter.

Terrasserna kommer att vara låsta tills vidare.

Såväl motionär som styrelse har insett att det inte är möjligt att bygga nya lägenheter, men det finns ju andra alternativ. För att komma vidare med idéer har styrelsen beslutat att bilda en arbetsgrupp bestående av motionären, representanter från båda berörda trapphusen, en från styrelsen samt även övriga intresserade.

Terrassgruppen har träffats 3 gånger och styrelsen har uppmanat gruppem att komma med ett förslag till kommande  årsstämma. 

Vid frågor kontakta  Boje Hultman. 
Tel. 072-234 90 48
Mail: boje@dagerhultman.se

Bygg- och relations-ritningar

Styrelsen har låtit digitalisera ritningarna på fastigheterna i BRF Mandeln. Se till vänster "För medlemmar / Ritningar".