!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Mandeln

Välkommen till Brf Mandeln

Hösten kommer

Brf Mandelns fastighetsskötare:

Hit vänder du dig när något i fastigheten gått sönder eller skadats.

Storholmen                           www.storholmen.se

Blasieholmsgatan 4a

111 48  Stockholm

Felanmälan: Formulär finns på www.storholmendirekt.se

eller ring 0771-786746 personlig service kl 07-21.

Jour (kvällar och helger): 08-316580

Brf Mandelns administrativa och ekonomiska förvaltare:

Storholmen Förvaltning

Hit vänder du dig med frågor om avgifter, garagekö, pantsättning mm

Anmälan av ett ärende görs på www.storholmendirekt.se

eller telefon 0771-786746

E-post: info@storholmen.se

Revidering angående tvättning av fasadplåtar.
Rutavdrag vid tvättning av fasadplåtar gäller inte. Den som inte har möjlighet att tvätta plåtarna får
anlita hjälp. Mot uppvisande av faktura erhålls utlägg via Storholmen.
Gör "Felanmälan" på Storholmen Direkt och bifoga skannad/fotograferad faktura.
/Styrelsen 2018 11 08

 

Bokningssystem till tvättstugorna

Tvättstugorna bokas vid den fysiska bokningsstationen i tvättstugan på Tegelviksgatan 51 eller via:

http://www.boenderegistret.se/bv/

För mer information se sidan Boka tid (endast medlemmar).

Beställning av nyckelbricka görs hos Storholmen och betalas av medlem.

I tvättstugan på Tegelviksgatan 45 finns även en grovtvättmaskin.

 

Föreningslokalen - bokningssystem

Samma bokningssystem som för tvättstugorna. Se information ovan. 

 

Elbilsladdning i garaget

Laddprojektet (möjlighet till elbilsladdning i garaget) godkänt genom årsstämmobeslut, är nu avslutat och 12 st så kallade laddboxar har installerats i närhet till vår elcentral för att på det mest kostnadseffektiva sättet genomföra detta projekt. Projektet har genomförts tillsammans med BRF Sjölejonet och vi har fått stöd med 50% av investeringen från Klimatklivet. Vi hoppas, att i bästa samförstånd, kunna omfördela dessa platser till garageplatsinnehavare som väljer att investera i en elbil/laddhybrid.

Rent praktiskt innebär detta att man kan komma att behöva byta garageplats. Val av ny plats och bytestidpunkt kommer att ske i samråd med den berörda hyresgästen. Beslut om ny platstilldelning fattas av styrelsen. Det bör betonas att befintligt kösystem kommer användas även för dessa laddplatser.

Är du intresserad så kontakta Styrelsen. Styrelsen kommer identifiera likartad plats och initiera ett byte. Byte av garageplats kommer innebära ett nytt hyresavtal för båda berörda garagehyresgäster. För hyresgäster som inte berörs av ett byte behövs ingen omförhandling av hyresavtal ske.

Har du frågor så hör av dig till styrelsen.

 

Vägvisare till trapphusbilderna


 

Så undviks stopp i avlopp

Till och från är det problem med stopp i köksavlopp. Med anledning av det kommer här några några enkla men bra råd.

Torka ur fett med hushållspapper ur stekpannor och kastruller innan du diskar dem. Häll ej överskottsfett i diskhon, det lämpar sig bättre för soppåsen!

Underhåll

En gång i månaden (eller mer sällan om man följer rekommendation ovan) spola några minuter med hett vatten med diskmedel, alternativt med en disktablett som man får smälta när vattnet rinner, därmed värms rören och fettet löses upp. Avslutning, låt hon fyllas med hetvatten och släpp sedan ut vattnet.

Gör likadant med handfatet i badrummet.

 

Fastighetsförvaltare - Storholmen 

Från 2016 är Storholmen fastighetsförvaltare för BRF Mandeln med felanmälan och kundtjänst via webb eller telefon.

Vid felanmälan använd formulär som finns på hemsidan www.storholmendirekt.se eller ring 0771-786746 kl 07-21.

Kvällar och helger vid bråskande ärenden med fara för person eller byggnad: Ring 08-316580.

 

Grovsoprummet

Vi i föreningen får onödigt höga kostnader för sophämtning pga slarv i grovsopsrummet. Följ instruktionerna för sopsorteringen. Målarfärg, bildäck, bilbatterier, möbler och TV ska transporteras till återvinningscentral. Vänligen respektera detta då kostnaden för felsorteringen drabbas oss alla.

 

Om föreningslokalen

Då det förekommit klagomål angående långtidshyrning av föreningslokalen  har styrelsen  beslutat att  ingen får hyra lokalen längre  än:

- max 4 dygn i sträck samt från

- kl 12-12,

- kostnad 350

- max totalt 10 dygn/ år

De nya reglerna gäller från 1/1-2015.

 

Förråd till föreningslokalen

Som några av er kanske sett så finns numera ett förråd i trapphuset vid föreningslokalen. Förrådet är till för förvaring av, stolar, sängar etc. Dessutom finns även en dusch i föreningslokalen.

I föreningslokalen finns 4 sängplatser, 2 i bäddsoffan o 2 extrasängar som finns i förrådet under trappen. Sängkläder (kuddar o täcken) finns för 4 personer. 

 

Resurspoolen

Ju mer vi kan göra själva, desto mer kan vi hålla nere våra kostnader och som en konsekvens av det, slippa höja våra avgifter.

Har du inte möjlighet att ingå i styrelsen men ändå är intresserad av att bidra och kan tänka dig att lägga några timmar på att hjälpa till? Dessa timmar är mycket viktiga för föreningens ekonomi, timmar som vi annars skulle behöva betala t.ex. en hantverkare för. Vill du bidra, då skall du anmäla dig till Mandelns resurspol, det är en pol av medlemmar som kan bidra med några timmar i någon aktivitet eller projekt och på så sätt hjälpa till att hålla föreningens kostnader nere.

Uppgifterna kan t.ex. vara att arbeta med att byta ut tvättmaskinerna i föreningens tvättstugor, boka ventilationskontroller och säkra kontakt med brandmyndigheter, hålla hemsidan uppdaterad, anordna en medlemsaktivitet med mera.  Vid större projekt blir du adjungerad till styrelsen, vid mindre aktiviteter har du en kontaktperson i styrelsen som du stämmer av med.

 

Ta kontakt med styrelsen och anmäl dig idag! Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här bredvid samt i varje trappuppgång.

 

Medlemserbjudanden på hemsidan

Till vänster i menyn, under avdelningen "För medlemmar" hittar du menyvalet "Medlemserbjudanden". Här kan medlemmar i Brf Mandeln erbjuda övriga medlemmar sina tjänster. Det kan vara allt från hälsocoaching till snickeri eller flytttjänster. Gå in och titta då och då så att du inte missar något!

 

Kontrollera din brandvarnare

Kontrollera din brandvarnare regelbundet. Rekommendationen är att byta batteri varje år. Det kan rädda liv.